Selholmen – Är det gravhögar?

Under sommaren och hösten 2019 har Norrbottens museum genomfört fördjupade arkeologiska utredningar på Selholmen för att ta reda på om det är gravhögar eller naturligt skapade högar.

 

Inför ett hundratal åhörare ute på Selholmen på söndags efter middagen berättade Frida Palmbo, arkeolog vid Norrbottens museum om den fördjupade utredningen med geofysiska undersökningar och en geologisk provborrning som genomförts på ön.

Om det visar sig att det är gravhögar så är det en arkeologisk sensation!

-Men förklarningen på högarna är kanske något helt annat än vad vi tror, men hoppet finns fortfarande kvar försäkrade Frida Palmbo.

-Nu skall vi även gräva med spade om det så behövs i september för hand och se vad det ger.

Troliga naturformationer
-Är det då ett antiklimax?

-Nej arkeologi är att söka efter svar,  så det är mer som att vi fått ett svar och gott i mål, säger Frida Palmbo

-Men hoppet lever in i det sista..

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.