Kulturdag i Storforsen

16 AUG 2019
Skrivet av :

På söndag den 18/8 genomför Storforens Ideella Kulturförening, ABF, Sparbanken Nord, Sveaskog, Stiftelsen Greta en Kulturdag i Storforsen med många aktivteter, se nedan.

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.