ICE – Ett viktigt nummer i mobilen

02 AUG 2019
Skrivet av :

Vid olyckor och plötsliga sjukdomsfall är det bra om vården snabbt kan kontakta anhöriga.

Förhoppningen är att fler personer ska lägga in så kallade ICE-nummer i mobilen.

ICE är en förkortning av engelskans In Case of emergency och genom att spara nödnummer till dina närmaste anhöriga i mobilen och döpa dem till ICE kan ambulanspersonal eller vårdpersonal på sjukhus veta vem de ska kontakta om något skulle hända.

En bra hjälp eftersom en person som är skadad eller har gjort sig illa inte alltid kan säga eller minnas mobilnummer och vem de vill att personalen ska kontakta.

– ICE-nummer är bra både för den enskilde patienten och för patientsäkerheten.

Numret är inte bara bra för att informera anhöriga utan vi kan även få viktig information om patienten.

Stor hjälp för personal

Det är rutin att vårdpersonal söker efter ICE-nummer.

– Det kan vara till stor hjälp för oss i det akuta skedet.

Att tidigt få tag på anhöriga kan både vara avgörande för att vi ska kunna ge så god och säker vård som möjligt och för att patienten ska kunna känna sig trygg i vårdsituationen.

Kan användas även utomlands

ICE är något som används internationellt. Om det svenska utlandsprefixet + 46 läggs till på numret kan det även användas vid exempelvis resor utomlands.

På vissa mobiler går det att nå ICE-nummer utan att låsa upp telefonen men annars är ett foto på ICE-numret ett bra sätt att göra det synbart.

Lägg sedan bilden som bakgrundsbild på mobilen.

Det går även att skriva ner kontakterna på en lapp som fästs på telefonens baksida.

Det går att lägga in fler kontaktpersoner och döpa dem till ICE1, ICE2 och så vidare.

– ICE-nummer är ett nytt fenomen och vi är än så länge dåliga på att lägga in detta i våra mobiler.

Men vi hoppas att fler ska göra det. Det här är något som vi som arbetar inom akutvård pratar varmt om, säger Christina Appelblad tf verksamhetschef för akutsjukvård i Skellefteå.

Mer information om ICE-nummer finns på 1177.

ICE i telefonen

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.