Gång och Cykelvväg fick asfalt

I veckan har gång och cykelvväg från Timmersvansen på nya Altuna till Verkstadsvägen på industriområdet fått ny asfalt och belysning.

Mellan Verkstadsvägen och Stllverksvägen (Nyfors) fortgår arbeten men etappen som nog är klar under 2020.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.