Eldningsförbud

08 AUG 2019
Skrivet av :

UPPDATERAD: Det råder eldningsförbud i Norrbottens län sedan måndagen den 22 juli kl.12 och tills vidare.

Det råder eldningsförbud i de flesta av Norrbottens kommuner från och med den 22 juli 12.00 på grund av stor brandrisk i skog och mark.

Det är de kommunala räddningstjänsterna som beslutat att utfärda eldningsförbuden, som gäller tills vidare.

Var försiktig och gör vad du kan för att undvika att orsaka en brand.

Vad innebär förbudet?
Video

Eldningsförbud innebär att det är totalt förbjudet att göra upp eld med öppen låga i skog och mark eller på villatomter.
Vid eldningsförbud är det:

  • tillåtet att grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en ändamålsenlig grill.
  • inte tillåtet att använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
  • tillåtet att grilla med kol eller briketter i särskilt för ändamålet iordningsställda grillplatser i sten, betong eller liknande. Elda med ved i dessa är inte tillåtet. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
  • tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten, grus eller sand.
  • förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

 

I följande 9 kommuner gäller eldningsförbudet:
Boden
Luleå
Kalix
Haparanda
Pajala
Piteå
Älvsbyn – Totalt eldningsförbud i Storforsens naturreservat från den 29/7.
Överkalix
Övertorneå

Fjällkommunerna Gällivare, Jokkmokk och Kiruna berörs ej i nuläget.

Brandrisk kartor – SMHI

 

Bakgrund till beslutet
Det är värmen i kombination med lite eller obefintlig nederbörd som lett till att det är torrt i skog och mark. 
Risken för antändning och därefter snabb spridning är överhängande samtidigt som brandrisk- och väderprognoser visar att läget inte kommer att mildras, utan förvärras, i närtid. 
Därför har de kommunala räddningstjänsterna beslutat utfärda eldningsförbud i länet som gäller tills vidare.

Länsstyrelsens hemsida

(Sidan kommer att uppdateras löpande)

Fire ban in Norrbotten
There is a general fire ban troughout Norrbotten County. Significant risk of fire prevails.
A fire ban means that It is totally prohibited to light a fire with open flame outdoors.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.