Skattefridagen i Norrbotten

I år infaller Skattefridagen den 18 juli för en medelinkomsttagare i Sverige, visar organisationen Skattebetalarnas uträkningar och i Älvsbyn infaller den 20 juli 2019.

Det är en dag tidigare än förra året, tack vare den M/KD budget som gäller till årsskiftet.

Men dagen infaller vid olika datum runtom i landet, såväl mellan som inom de olika länen, och variationen är stor.

I Norrbotten infaller Skattefridagen i år mellan 19-22 juli, beroende på kommun.

Skattefridagen visar hur många av årets dagar det tar för en genomsnittlig inkomsttagare att tjäna ihop till årets inkomstskatt, arbetsgivaravgift, moms och punktskatter.

– Skattefridagen är ett sätt att visa hur höga de skatterna är.

I Sverige är skatterna många och ofta dolda, vilket gör det svårt att veta hur mycket skatt man faktiskt betalar.

Det är ett demokratiskt problem.

För att kunna fatta genomtänkta beslut krävs att man vet hur mycket man betalar och vad det offentliga gör med pengarna, säger Skattebetalarnas vd Christian Ekström.

Rapporten visar när Skattefridagen infaller i landets samtliga kommuner.

Resultatet visar på stora skillnader runtom i landet för när dagen infaller först och sist.

Mellan exempelvis Österåker och Dorotea skiljer det hela nio dagar.

2006 inföll Skattefridagen den 8 augusti. Sedan dess har framför allt jobbskatteavdragen gjort att människor har fått behålla mer av de pengar de tjänat ihop.

Men trenden bröts 2016, och sedan dess har utvecklingen gått åt fel håll och vanliga löntagare har fått behålla allt mindre av sin inkomst.

– Tack vare den M/KD budget som gäller under detta år tidigareläggs i år Skattefridagen med en dag.

Om nästa skattefridag kommer tidigare eller senare beror på hur väl Centern och Liberalerna lyckas i sina förhandlingar med regeringen inom ramen för Januariöverenskommelsen.

Misslyckas man kommer detta att bli en förlorad mandatperiod ur skattehänseende, säger Christian Ekström.

Skattefridagen har räknats fram av Skattebetalarna sedan början av 1970-talet.

Utgångspunkten är en person som har en inkomst på sex inkomstbasbelopp, motsvarande en månadslön på 31 700 kronor.

Till den synliga lönen adderas löneskatter (arbetsgivaravgifter) och konsumtionsskatter.

Skattefridagen 2019 för en medelinkomsttagare*

NORRBOTTENS LÄN
Övertorneå 19 juli

Piteå 20 juli

Älvsbyn 20 juli

Luleå 20 juli

Haparanda 20 juli

Kalix 20 juli

Gällivare 20 juli

Boden 20 juli

Arvidsjaur 21 juli

Överkalix 21 juli

Jokkmokk 21 juli

Kiruna 21 juli

Arjeplog 22 juli

Pajala 22 juli

*Har definierats som 31 700 kronor exkl. semesterersättning.

Fakta
Skattefridagen är ett begrepp som syftar på den dag under året då den genomsnittlige löntagaren tjänat så mycket som hon eller han kan förväntas erlägga i form av skatt under året.
Skattefridagen är således ett slags mått på skattekvoten, presenterad i form av ett datum.

Källa: Pressmeddelande från Skattebetalarna

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.