MSB:s Förstärkningsresurser

23 JUL 2019
Skrivet av :

MSB – Myndigheten för samhällskydd och beredskap har satsat hårt på att stärka upp de svenska räddningstjänsten med förstärkningsresurser av olika slag.

När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till vid en olycka, kris eller annan större händelse, har MSB förstärkningsresurser som kan ställas till förfogande.

Kommunerna ska själva, så långt det är möjligt, klara att hantera sina risker.

De förväntas samverka inom regionen kring händelser de inte kan klara själva.

För situationer när händelsen är alltför komplex, alltför stor eller långdragen för att inte heller regionens samlade resurser ska räcka till, har MSB förstärkningsresurser inom olika områden som kan användas.

MSB har resurser i form av utrustning och för vissa händelser också personal som kan stötta vid en insats.

Resurserna är främst avsedda för nationellt bruk, men kan i vissa fall också användas internationellt.

MSB har förstärkningsresurser för:

Skogsbrand
Översvämning
Oljeutsläpp
CBRN
Sök och räddning
Samverkan och ledning
Värdlandsstöd
SNAM, Svenska nationella ambulansflyget
Samt för att bistå personer med hemvist i Sverige som drabbas av en allvarlig händelse utomlands.

Om du vill läsa mer, se länk nedan – Broschyr om MSB:s förstärkningsresurser

27569

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.