Flygmätning pågår

Redan i mitten av maj gick Boliden Mineral AB ut med information om flygmätning i sommar.

Den bedrivs i delar av Älvsbyn, Arvidsjaur, Boden och Piteå kommuner mellan 1 juni och avslutas senast den 29 september.

Under veckan har det varit aktiviteter i älvsbyområdet, kring Korsträsk – Sågfors.

Under lördagenmorgonen var det i området kring Bergträsk – Nystrand – Kisträsk – Avaträsk som flygningen pågick.

Mätningen genomförs från ett mindre flygplan som flyger på låg höjd, cirka 30 m över marken längs med mätlinjer.

Bolidens fokus är att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och visa hänsyn till samtliga som kan komma att beröras av mätningen.

I närheten av bostäder och djur utökas flyghöjden därför till cirka 50 m för att minimera eventuell påverkan.

Mätningen är väderberoende och flygning kommer ske dagtid mellan 07:00 och 21:00.

Arbetet kan lokalt komma att orsaka tidsbegränsade bullerstörningar och är därför högst tillfälliga.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.