Ny beläggning på gång

På onsdagsmorgonen belades Nyvägen mot Altuna med ny asfalt.

Det är även på flera gator och vägar som detta sker just nu.

Lövgatan, Lönngatan och Skogsgatan har fått ny beläggning.

Delar av cykelvägen längs Nyvägen mot Altuna, från Lomtjärnsgatan till Spontongatan får ny beläggning under de närmaste dagarna.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.