Nu är det slutrökt

Från och med den 1 juli 2019 blir det rökförbud på uteserveringar och vissa allmänna platser.

Förbudet gäller framförallt för cigaretter, vattenpipa, e-cigaretter och liknande produkter.

Den nya tobakslagen innebär att det från den 1 juli blir förbjudet att röka på en rad allmänna platser utomhus som affärsentréer, busshållplatser, perronger, inhägnade idrottsplatser, lekplatser och uteserveringar.

Askkoppar ska tas bort

Den nya lagen innebär att det blir rökförbud utanför alla entréer där allmänheten har tillträde, dock inte utanför enskilda arbetsplatser.

Rökförbudsskyltar ska upp och finns det askkoppar där i dag ska de bort.

Hur långt från en entré som det är okej att röka finns inte fastslaget i lagen.

Lagtext 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.