Bussgods i Norrbotten avvecklas

15 MAJ 2019
Skrivet av :

Bussgods i Norrbotten AB har under en längre tid gått med förlust. Beslutade åtgärdsprogram har inte haft de förväntade effekterna på resultatförbättringar. 2018 gjorde bolaget en förlust på 9,4 miljoner kronor. Därför avvecklas verksamheten. 
– All bussgodshantering försvinner i Bussgods regi efter årsskiftet, säger Anders Öberg, ordförande i Länstrafiken i Norrbotten.
Ett 40-tal personer förlorar sina jobb.

Efter årsskiftet upphör Bussgods.

Mot bakgrund av resultatutvecklingen samt pågående fusionsprocess med bussgodsbolagen i Västerbotten och Västernorrland beslutade styrelsen i Länstrafiken i Norrbotten AB den 29 januari att pausa fusionsprocessen samtidigt som ledningen gavs i uppdrag att analysera verksamheten och att efter analysfasen återkomma med förslag på åtgärder.

Vad som händer med Bussgods lokaler är oklart. Bussgods i Norrbotten AB har dock ett längre hyresavtal med fastighetsägaren.

Analysen, som har genomförts av extern konsult, har slutförts och presenterats för styrelsen. Med beaktande av bolagets fortsatt negativa resultatutveckling, genomförd analys samt kommande långsiktiga trafikupphandlingar av busstrafik beslutade styrelsen i Länstrafiken i Norrbotten AB på tisdagen att avveckla verksamheten i det helägda dotterbolaget Bussgods i Norrbotten AB.

Vad händer med lokalerna?
– Det återstår att se. Vi har ju hyresavtal. En del längre, andra kortare. En möjlighet är ju att exempelvis göra om nuvarande godsytor till väntrum för bussåkande, säger Anders Öberg,

Hur blir det i Älvsbyn?
– Där sitter vi på ett längre avtal eftersom det nya Resecentrumet nyligen invigdes.

Blir det helt omöjligt att skicka paket med buss?
– Ja, med Bussgods eftersom bolaget avvecklas. Sedan återstår att se vad som händer, det kanske finns någon entreprenör som vill ta över och driva verksamheten på ett annat sätt.

Bussgods finns i dag bara i de tre nordligaste länen; Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.
– I övriga landet är godshanteringen avvecklad.

Avvecklingsprocessen inleds efter att styrelsen har tagit beslutet. Verksamheten ska bedrivas i normal omfattning året ut, för att därefter huvudsakligen vara avvecklad.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.