Vårbudgeten 2019

Idag den 10 april överlämnade regeringen vårens ekonomiska propositioner till riksdagen, den så kallade Vårändringsbudgeten.

Magdalena Andersson Finansminister Finansdepartementet Statsråd./Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I den ekonomiska vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget samt inriktningen för politiken kommande år.

I propositionen Vårändringsbudget redovisas regeringens förslag till ändringar i årets budget.

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

I höstas överlämnade en övergångsregering budgetpropositionen till riksdagen för första gången i historien.

Budgetförslaget utgick från budgeten för 2018 justerad utifrån ett antal principer som övergångsregeringen tagit fram efter kontakter med fem andra riksdagspartier.

Men riksdagen beslutade inte om det förslaget utan om en budget som föreslagits av Moderaterna och Kristdemokraterna.

Och det är den budgeten som är utgångspunkten för vårändringsbudgeten.

Budgeten är den första sedan januariavtalet slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– Med januariavtalet som grund bygger vi nu förändring som är hållbar över tid.

Vi vill skapa förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter.

Så tar vi Sverige framåt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Se vårbudgeten 2019 på 5 minuter.

Källa: Regeringen

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.