Nu har Älvsbyn koll på pollen

08 APR 2019
Skrivet av :

Våren och försommaren rycker närmare för varje dag, nu börjar besvärens tid för cirka 1,5 miljoner svenskar som har någon form av Pollenallergi.

På kommunens tak – Pollenfälla/Arkiv

De flesta pollen som är allergiframkallande sprids via vinden och den riktiga plågan för många pollenallergiker är björken.

Den brukar blomma från mitten av maj till slutet av maj.

Björken är mycket mer utbredd än hassel och al och den producerar mer pollen.

Dessutom sprids björkens pollen över större områden, för när marken värms av solen förs pollen uppåt av stigande varmluft.

På kommunhusets tak finns en s.k burkardfälla (Burkard Seven Day Volumetric Spore Trap).

Den suger in en viss mängd luft per tidsenhet genom en smal spalt på framsidan.

Bakom den smala spalten sitter en roterande trumma monterad. På ytan av denna fästs en klibbig tejp, så att eventuella partiklar som passerar in genom spalten fastnar på tejpen.

Trumman roterar med två millimeter per timme, och på så sätt fås en genomsnittlig bild av luftens innehåll av aerobiologiska partiklar över tid.

Fällan töms varje morgon under pollensäsongen och trumman byts ut mot en ny trumma med oexponerad tejp.

Den exponerade tejpen sänds till Pollenlaboratoriet i Umeå, där preparatet studeras i mikroskop med 400 x förstoring.

Pollen och sporer räknas till art och antal i tvåtimmars intervaller varefter dessa siffrorna adderas ihop till ett dygnsmedelvärde.

Detta värde är alltså denna siffra, som anger den mängden av ett visst pollen per kubikmeter i luften.

Allt detta sker i ett samarbete med institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet och Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet som sammanställer och rapporterar tre risknivåer för Pollen från de 18 burkardfällorna i landet.

De tre risknivåerna är:
•Liten/ingen risk för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10 procent under prognosperioden.

•Förhöjd risk. Åtminstone 10 procents risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

•Stor risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50 procent.

Detta blir sedan dagligen prognoser som skickas ut till dagspress, radio, text-TV och Internet och kommer på så sätt det ständigt ökande antalet pollenallergiker till hjälp.

Se här ett exempel på pollenprognossida ”Pollenkoll” på internet.

Älvsbyn Pollenrapport

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.