Musik från Spotify stoppad i kyrkan

FOTO: Pixabay

Önskemål om inspelad musik vid förrättningar såsom vigslar, dop och begravningar blir allt vanligare, och Älvsby församling har tagit beslut om att Spotify inte får användas i kyrkan med tanke på att musiktjänsten Spotify Business upphörde den sista mars 2019.

Från och med 1 april 2019 är Spotify endast tillåtet för privat hemmabruk och musiken i det privata abonnemanget är inte – och har aldrig varit- tillåten att spelas i offentlig miljö. Vid dop, bröllop och begravningar kan man fortsättningsvis önska musik, som då i första hand framförs av församlingens musiker.

-Vi prioriterar alltid levande musik i våra gudstjänster, med församlingens egna musiker, men  vid de tillfällen det inte fungerar vill vi  klargöra vad som gäller, säger Anna-Karin Thorngren

Bergman, kyrkoherde Älvsby församling.

Det går att använda lagligt nerladdad musik, från exempelvis Itunes eller en cd-skiva i originalformat, men först efter dialog med tjänstgörande präst och musiker. Streamad musik är däremot inte tillåten, ej heller musik på en cd som någon bränt själv.

-Det är viktigt att vi gör rätt, förtydligar Anna-Karin Thorngren Bergman. -När vi spelar musik ska det vara lagligt och den som har rätt till ersättning måste få det.

Det hela handlar om licens/royalities till skivbolagen. Vid köpt original cd-skiva eller musik nerladdad från Itunes är ersättning till upphovsmännen per automatik redan betald och genom Svenska kyrkans centrala avtal med STIM har man då Älvsby församling rätt att spela upp musiken i samband med offentlig förrättning.

 

Kyrkoherde Anna-Karin Thorngren Bergman

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.