Klöverträsk mobliserade mot skolnedläggning

EXTRA STORT BILDEXTRA: På tisdagskvällen ställde Klöverbygden upp i protesterna mot Luleå Kommuns förslag om besparingar på skolorna.

Uppemot 2000 personer från Luleås nedläggningshotade skolor samlades kl. 18 utanför Gula Paviljonen på Storgatan i Luleå.

Linda Öhlin

Linda Öhlin från Klöverträsk hade jobbat mycket för att samla Klöverträskare till demonstrationen på tisdagskvällen och något hundra hade hörsammat detta och var på plats.

-Det är vår sista chans att påverka, säger Linda Öhlin.

Klöverbygden hördes och syntes väl under demonstrationens förflyttning från Gula Paviljonen på Storgatan till kommunhuset och vidare till Stadsparken med många talare.

Slagorden som haglade om nerläggningsförslagen ”Luleå har fått nog!”, ”Luleå vill ha skolorna kvar”. Men någon politiker syntes inte till.

Under onsdagen kommer ärendet att komma upp på Luleå Kommuns barn- och utbildningsnämnden möte.

Där det inte tycks finnas någon politisk enighet om hur skolan i Luleå ska kunna leva upp till kravet att spara 26,5 miljoner kronor i år.

Vad som händer med skolan i Klövertäsk återstår att se, men enigheten i Klöverträsk känns tydligt.

De skolor som hotas av nedläggning är idag välfungerande med stabilt elevunderlag och behörig personal.

Förvaltningens experter har tagit fram det som de anser är den bästa lösningen för att fortsätta ge barnen den bästa möjliga utbildningen.

– Men vi har allt här i Klöverträsk och det fungerar väl ansåg flera av de närvarande Klöverträskarna.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.