Hemvärnet och försvaret rustar upp

09 APR 2019
Skrivet av :

Rita Lindmark, ordförande på årsmötet. FOTO: GUNNEL NILSSON

Hemvärnet, HV, och försvaret rustar upp vilket gör att de frivilliga försvarsföreningarna har lättare att rekrytera. Det konstaterades när Piteå Bilkår, med deltagande älvsbybor, hade årsmöte i HV-gården, Bergsviken.

Gunnel Nilsson rapporterar från mötet:

Piteå Bilkår hade årsmöte i HV-gården i Bergsviken den 30/3. Styrelsen har bestått av: Charlotta Dahlberg Ordf.
Lina Lindmark Vice Ordf. Agnetha Ridderström Kassör Karin Lagesen Sekr. Rita Lindmark Ledamot rekrytering
Kerstin Lindbäck ledamot trafik.

I Charlotta Dahlbergs frånvaro valdes Rita Lindmark till ordförande för årsmötet och Lina Lindmark valdes till sekreterare.
Charlotta har avsagt sig omval till ordförande och då inga andra förslag till ordförande fanns fick valberedningen i uppdrag att försöka hitta en lämplig kandidat till denna post.
Omval blev det av Agnetha som kassör. Lina och Karin omvaldes som ledamöter till 2021. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen visade att verksamheten varit god:
HV och försvaret rustar upp vilket gör att de frivilliga försvarsföreningarna har lättare att rekrytera. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Förutom årsmöte har kåren inbjudit till surströmmingsfest, lilla julafton och totalförsvarsinformation på F21.
Rekrytering har skett genom hemsidan på FB och tillsammans med kommunen under totalförsvarsveckan.
Johan Fjellström har gått introduktionsutbildning för att bli logistiker inom civilt avtal med polisen. Kåren har även medlemmar som ska börja utbildning till bandvagnsförare. Agnetha har varit kursadjutant och Charlotta bandvagnsinstruktör på flera kurser runt om i landet.
Vid Riksstämman i Södertälje representerade Agnetha, Charlotta och Kerstin. Agnetha har suttit i valberedningen för riksförbundet, hon har även gått en ungdomsledarutbildning på Marma.
Mötet avslutades med att Rita tackade de närvarande för visat intresse och bjöd in till kaffe och smörgåstårta efter en timmes trevlig samvaro.
Vi från Älvsbyn tackade för oss och åkte hem.
Gunnel Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.