Digitalt p-tillstånd för kommunens anställda

20 APR 2019
Skrivet av :

Tidigare har de anställda behövt ett fysiskt papperstillstånd placerat i framrutan på bilen. Nu ersätts det med en digital variant.

– Det är ett digitalt system som gör det lättare att administrera parkeringen för kommunens anställda, och samtidigt göra det lättare att använda. Vi har stött på lite hinder längs vägen, men det har vi försökt lösa eftersom. Nu börjar alla vara i det nya systemet så nu går det ganska bra. De flesta upplever förändringen som positiv och har underlättat användandet, säger Emelie Bergqvist, ansvarig för p-tillstånden på Älvsbyns kommun.

En inbjudan till den digitala portalen skickas automatiskt via e-post till de som hyr motorvärmarplats. Resterande erhåller ett när det varit dags att förnya sitt nuvarande tillstånd. Berörda platser är kommunens samtliga arbetsplatser, exempelvis skolor, äldreomsorgen och kommunförvaltningen.

Text: Robin Nilsson

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.