Vuxenutbildningen invigde nya lokaler

Älvsbyns kommuns Vuxenutbildning invigde sin nya organisation i nya gemensamma lokaler på torsdagen på Storgatan 25.

Magnus Norberg chef för Älvsbyns Kommuns Vuxenutbildning

Med ett drygt tretiotal gäster, personal och politiker från många samarbetspartner och flera kommuner inom den så kallade femkanten, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix.

Kunde Rektor Magnus Norberg chef för Älvsbyns Kommuns Vuxenutbildning, glädjas över att få inviga både den nya organisationen och deras nya lokaler.

Sedan den 1 januari 2019 har Vuxenutbildningen utökats med enheterna arbetsmarknad och integration.

Nu har all personal samlats till en plats inom kommunen, där all den daglig verksamhet inom Vuxenutbildning kan bedrivas, på ett effektivt sätt.

Dessutom nära till Arbetsförmedlingen på samma vånningsplan, där mycket samarbete sker.

Anna Lundberg, Magnus Norberg och Sara Nilsson Bruun klippte bandet

För att klippa invigningsbandet tillsammans med Magnus Norberg fanns Anna Lundberg vice kommunalråd och Sara Nilsson Bruun kvalitetsutvecklare inom skolan.

Anna Wiklund samordnare för de fem kommunernas Vuxenutbildning

Anna Wiklund som är samordnare för de fem kommunernas Vuxenutbildning berättade om vilken eldsjäl Magnus Norberg är, och vilket jobb han lagt ned på att skapa den nya organisationen inom Älvsbyns Vuxenutbildning och tillönskade fortsatt lycka till.

Invigningen avslutades med rundvandring och fika med tårta,

Invigningstårta

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.