Svenska arméövningen – Northern Wind

19 MAR 2019
Skrivet av :

Northern Wind är den svenska arméövningen som genomförs i Norrbotten i mars 2019.

Under Northern Wind övas nationellt försvar och övningen ger Sverige en ökad förmåga att lösa stridsuppgifter i brigads ram med underställda utländska förband.

Eftersom övningen genomförs i norra Sverige under vinterförhållanden ger den även de deltagande förbanden en ökad vinterförmåga.

Eftersom en stor del av deltagarna utgörs av personal från andra nationer övas även förmågan att ge och ta emot stöd från utländska förband, det så kallade värdlandsstödet. Finsk-svenska samarbetet är en viktig del då den svenska brigaden förstärks med en finsk bataljonsstridsgrupp.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars.

Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning.

Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Totalt deltar cirka 10 000 personer i Northern Wind, av dessa kommer cirka 7 000 från våra prioriterade samarbetsnationer: Finland, Norge, USA och Storbritannien.

Parallellt med arméövningen Northern Wind, 22-27 mars, genomförs Flygvapenövning 2019 i norra Sverige.

Hemsida 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.