Stora mängder snö – var extra vaksam

Förra veckans intensiva snöfall under flera dagar gav stora mängder snö som nu plogats upp i drivor och högar.

Gatorna har blir smalare och sikten har minskat betydligt.

Dessutom föder det många nya roliga lekmiljöer för våra barn.

Det kan vara på sin plats att öka uppmärksamheten och sänka farten då sikten blir sämre längs gator, vägar och i korsningar.

Snödrivorna längs gator och vägar är högre än bilar och titta lite extra där uppe, för det kan finnas andra faror som lekande barn där.

Nu väntas ju ett antal snöfall till under kommande helg och det kan innebära ännu fler siktförsämringar.

Att transportera bort all den snön som kom, kommer att ta tid och om det kommer att snöa igen så flyttas problemet bara framåt i tid.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.