LRF Norrbotten tar strid för bättre vägar

21 MAR 2019
Skrivet av :

Väg 661

Vägstandard och underhåll är en fråga om överlevnad för landsbygden och det gröna näringslivet. Om målen i den nationella livsmedelsstrategin och det nationella skogsprogrammet ska bli verklighet måste vägarna ses över. Det är innehållet i en av motionerna som LRF Norrbottens regionstämma i Haparanda på torsdagen beslutade sända vidare till riksförbundsstämman.

 

Stämman hänvisar till det finns en politisk enighet i riksdagen kring en nationell livsmedelsstrategi och ett nationellt skogsprogram – med uttalade målsättningar att öka produktionen av livsmedel och skogsråvara.

  • Om politikerna menar allvar med sina beslut måste förutsättningarna för företagen att ta fram mat och skogsråvara naturligtvis också finnas. Farbara vägar hör till det grundläggande, konstaterar Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.

Ytterligare en motion beslutades skickas vidare till riksförbundsstämman. Den handlar om att LRF ska verka för att en statlig lånegaranti införs, för att underlätta för ägarskiften. Stämman beslutade även att LRF Ungdomen ska ha en fast plats i regionstyrelsen.

Jenny Karlsson fick förnyat förtroende som ordförande. Som nya ledamöter i regionstyrelsen valdes Beatrice Ramnerö, LRF Ungdomens ordförande, Lillkorsträsk och Josefin Lundberg, lammuppfödare, Svensbyn in. I styrelsen ingår även Lars Eriksson, Hundsjö, Rolf Hjärtberg, Lovikka och Victor Lundbäck, Påläng.

  • Efter ett tufft 2018 med snöskador, torka och bränder hoppas vi nu på ett tryggt och normalt år, så att alla lantbruk får chans att återhämta sig. Vi förutsätter också att politikerna levererar vad de lovat i bl a utbetalningar av stödpengar och andra beslut som rör de gröna näringarna, säger Jenny Karlsson.

Emma Berglund, skogspolitisk expert, LRF skogsägarna, var gäst på stämman. Hon gladdes åt att skogsägarrörelsen och LRF nått fram till politikerna i Sverige. Kvittot på det är att skogen lyfts på ett bra sätt i det sk Januariavtalet. Här finns skrivningar om att äganderätten till skogen ska stärkas och rättssäkerheten för markägare ska värnas. Dessutom att anslag för ersättningar för skyddad mark ska vara tillräckliga för att kunna kompensera markägare ekonomiskt. Emma Berglund konstaterade också att skogen ska räcka till mycket; fånga upp växthusgaser, användas som biobränsle och att ersätta plaster t ex.

  • För att vi ska klara detta behövs långsiktiga politiska spelregler så att skogsägaren vågar investera i sitt skogsbruk, underströk hon.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.