Internationella kvinnodagen

Under fredagen genomfördes gratis föreläsningar i Folkhögskolans kapell där Kvinno o Tjejjouren Pärlan bjudit in föreläsare med lokal anknytning till Älvsbyn och firade kvinnodagen.

Åsa Bagger Hallsten

Åsa Bagger Hallsten från Kvinno och Tjejjouren Pärlan hälsade alla närvarande till Folkhögskolans kapell att fira den 8 mars och Internationella kvinnodagen med ett föreläsningsprogram.

Sara Avander

Sara Avander

Sara Avander från länsstyrelsen inledde med en kort information som samordnare för regeringsfrågor kring det jämställdhetspolitiska delmålet.
Hon berättade att hon även samarbetar med Polis, Kommuner, civisamhället i frågor i jämställdhet.

Veronica Utterström

Veronica Utterström

Veronica Utterström från Polisen Luleå-Piteå som föreläste om ”Människohandel och prostitution”.

Både människohandel och prostitution förekommer i hela Norrbotten.

Arbetet bedrivs med små medel från Polisens sida och Veronica Utterström hoppas på en ökning av personal, ett bättre lagstöd för att minska det mörkertal som finns inom människohandel och prostitution i Norrbotten.

Köparna av sex finns i alla samhällsskikt, oberoende av socialekonomiska, etnisk åldersmässig, kulturell eller sexuell bakgrund/läggning.

Verksamhet som Sugardating ökar och är en ny förpackning av prostitution som lockar in minderåriga tjejer.

Stina Norman

Stina Norman

Deltidsbrandmannen Stina Norman från Älvsbyn föreläste sedan om ”Att arbeta i ett mansdominerat yrke”.

Hon är 22 år, född och uppvuxen i Älvsbyn.

Hon har sedan 2017 varit deltidsbrandman i räddningstjänsten i Älvsbyn.

Efter att ha börjat inom brandkåren växte intresset större och större och hösten 2018 bestämde hon sig för att söka skola och satsa på att bli brandman på heltid.

Brandmansyrket är ett väldigt mansdominerat yrke och Stina berättade hur det är att både jobba och plugga inom en sådan bransch.

Där jämnställdhet är ett dagligt ämne under skoltiden nu i Sandön de närmaste två åren.

Gabriella Grahn

Gabriella Grahn/Foto: Kvinno o Tjejjouren Pärlan

Efter luch fick Gabriella Grahn berätta om vägen ”Från Älvsbyn till Pyong Chang”

Från Älvåkra ishall till arenor världen över och att bygga sitt varumärke internationellt för att nå sina mål.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.