Gångbro slets loss

UPPDATERAD, BILDEXTRA: Cirka 100 meter av gångbron över Varjisån vid Hotell Storforsen upp mot forsen har slitits loss från sina betongfundamenten och fallit ned på isen på grund av hårda stormvindar under fredagen.

Gångbron från Hotellet upp till forsen

Vintertid är den normalt sett inte skottad men det förekommer att gäster går upp till Storforsen denna väg ändå.

Ingen skadades vid tillbudet.

Gångdelen på ca 100 meter har tippat av betongfundamenten ner på isen

När bron byggdes 2007 blev ett lyft för alla besökare som slapp gå en omväg på fyra kilometer.

Ingen genväg längre efter fredagens storm.

Om det går att lyfta tillbaka bron eller om det krävs reparationer är inte klarlagt ännu, likaledes vem som skall stå för detta.

Bron är avspärrad och tydligt utmärkt.

Bron hålls stängd tills vidare i inväntan på åtgärder och är väl utmärkt.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.