Företagarna i Älvsbyn firade med tårta

Företagarna i Älvsbyn firade sina medlemmar med tårta!

Älvsbyns småföretag ligger stadigt i topp när det gäller skatteintäkter till kommunen.

Årets rapport visar att vi ligger på andra plats i länet och det firade vi med att bjuda alla medlemmar på tårta.

Gott,gott hos BOHLINS i Vistträsk

Småföretagen bidrar med 112 miljoner kronor till Älvsbyns kommun.

Sedan 1990 har det skapats 481 jobb i småföretagen i Älvsbyn.

Nästan alla företag vill växa och därmed skapa fler jobbtillfällen.

Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Företagarna i Älvsbyn firade sina medlemmar med tårta!

Älvsbyns småföretag ligger stadigt i topp när det gäller skatteintäkter till kommunen.

Årets rapport visar att vi ligger på andra plats i länet och det firade vi med att bjuda alla medlemmar på tårta.

Småföretagen bidrar med 112 miljoner kronor till Älvsbyns kommun.

Sedan 1990 har det skapats 481 jobb i småföretagen i Älvsbyn.

Nästan alla företag vill växa och därmed skapa fler jobbtillfällen.

Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt bistånd, till miljöinsatser m.m.

Företagarna tillsammans med alla anställda i småföretagen står för 32 procent av kommunens skatteintäkter vilket motsvarar 112 miljoner kronor.

Elisabeth Nordström/Ordförande Företagarna Älvsbyn

Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt bistånd, till miljöinsatser m.m.

Företagarna tillsammans med alla anställda i småföretagen står för 32 procent av kommunens skatteintäkter vilket motsvarar 112 miljoner kronor.Elisabeth Nordström/Ordförande Företagarna Älvsbyn

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.