Centerpartiet i Älvsbyn höll årsmöte

Daniel Strandlund hälsade närmare 30-talet medlemmar och åhörare välkomna till Centerpartiet årsmöte 2019 under måndagskvällen i Fluxen:s matsal.

Berit Hardselius
Gruppledare och vice ordförande Berit Hardselius inledde med att berätta om det gångna verksamhetsåret och valet 2018.
– Centerpartiet har gått framåt på alla nivåer: riks, regionalt och inte minst på lokal nivå i Älvsbyn.
– I Vidsel och Vistträsk området har det gett oss över 30 % av rösterna som vi nu måste förvalta väl.
– Vi besätter 6 platser i kommunfullmäktige av 31 platser en ökning med 1 mandat. Av dessa platser är det dessutom nya namn på hälften.
– Stark känsla av respekt och utmaningar då det endast var en röst från att ta kommunalrådsposten.
– Daniel Strandlund sitter nu på den viktiga platsen som vise ordförande i KF.
– Agneta Nilsson sitter nu på ordförandeposten i en fullmäktigeberedningen om äldreomsorgen.
– Hela Älvsbyn skall leva och utvecklas så vi spänner musklerna.

Linda Ylivaionio
Linda Ylivaionio, Centerpartiet i Norrbottens riksdagskvinna) höll sedan en kortfattad genomgång av arbetet i riksdagen.
– Januari överenskommelsen är att hålla ihop, tänkbara lösningar bör bli verklighet. Liberala reformer och samsyn, där inte hot och hat skall förekomma.
– Skatteväxling, miljö, arbetsmarknad är viktigt.
– Landsbyggden skall ha bättre villkor.
– Transporter, boende och reseavdrag är viktig delar att slå fast.
– Bättre utbildning på alla nivåer.
– En bättre Arbetsförmedling som måste reformeras för att bli effektivare.

Eric Lundvall
Eric Lundvall, Norrbottens EU-kandidat berättade kort om de kommande EU valet den 26 maj.
Han höll efter själva Årsmötet en mer ingående presentation av sin egen insats på EU nivå.

Daniel Strandlund
Daniel Strandlund inledde efter en kort fikarast själva Årsmötesförhandlingarna.
Till sin hjälp att genomföra årsmötet på plats var CUF (Centerns Ungdoms Förbund) och Göran Lundström som sekreterare.
Där ordinäre dagordning med verksamhetsberättelse, ekonomi och diverse val förrättades effektivt.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.