”Bidra till utvecklingen av Sikforsbygden”

17 FEB 2019
Skrivet av :

Sikfors är en livfull by, men för att bevara aktiviteter och service krävs engagemang i föreningarna.

Allt föreningsliv hos oss som bor här i bygden, är oerhört viktigt. Det är i föreningslivet som vi knyter sociala kontakter med varandra och ser till att bygden utvecklas åt rätt håll. Utan föreningsliv så kommer mycket av den service vi har idag i form av Skola, Affär, Folkets Hus m.m. att så småningom läggas ner, m.a.o. det blir en ”sovby”.

Vägen genom byn kommer en advokat, som Länsstyrelsen utse, att sköta om. Men vad kommer det att kosta för de som har andelar i vägen? Andelar har vi alla som bor här i byn.
Advokater kostar pengar. I dag är det styrelsen för Intresseföreningen som har ansvaret, vilket inte kostar oss någonting. Det statliga bidraget för vägen, har vi valt ska går idag direkt till kommunen, som sen sköter om vägunderhållet, men det är Sikfors Intresseförening (SIF) som är ägare och har ansvaret.
Generellt sett så är nog SIF den viktigaste förening vi har, eftersom den ska vara verksam över hela bygden. I stadgarna för SIF så är föreningen en paraplyorganisation för Sikforsbygden. Men naturligt vis så har varje förening sitt ansvar för sin specifika verksamhet. Men tillsammans skapar vi en helhet som har stått som grund för den service vi har idag, och som vi hoppas alla i fortsättningen ställer upp på.
Att sitta med i SIF´s styrelse är inget betungande uppdrag utan snarare ett fascinerande och skapande uppdrag. Men så klart så kan inte alla sitta där, men var och en kan bidra i verksamheten på sitt sätt genom att vara medlem i SIF. Att leda en förening som har många
medlemmar, känns stimulerande, också om medlemmarna ställer upp på de möten som sker. SIF har två möten som är enligt stadgarna, årsmötet i mars och höstmötet i oktober. I övrigt så är det verksamheten som styr.
Nu är det ett nytt år, och som du ser så följer det med ett inbetalningskort för medlemskap i SIF för 2019. Ställ upp i bygdens gemenskap och bidra till att bygden fortsätter att utvecklas på ett sätt som vi alla kan känna oss stolta över, men framförallt som vi alla har stor nytta av
framöver. Små som stora åtaganden är viktiga för oss alla.
Styrelsen för SIF

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.