Årsmöte hos SPF Seniorerna Pärlan

26 FEB 2019
Skrivet av :

Det nya året är i full gång hos SPF Pärlan. Efter att tidigare i år ha haft två uppskattade berättarträffar, en om Trafik och en om Tandvård för äldre, med en samtidig visning av ”solrummet” var det så dags för årsmötet.

Efter välkommen och presentation av de två tolkarna, Eva och Mia, som tolkade så bra att även de som hörde sämst kunde se vad som sades, Eva och Mia från Tolkcentralen sjöng SPF-kören Små nära ting och Mötas och skiljas.

Därefter var det en eftertänksam parentation av Hans Lundström.

Under året har 10 medlemmar dött.

Parentationen rörde sig om att vi vågar möta en okänd framtid och betydelsen av värme och vänliga ord oss emellan.

Gemensamt sjöngs Härlig är jorden.

Hans Lundström
Efter att ha valt presidium för dagen ajournerades för lunch.

Mötesordförande blev Kjell-Åke Larsson och Birgitta Nilsson sekreterare, bägge rutinerade och professionella.

Ordförande Per Nilsson föredrog årsberättelsen.

Föreningen har under 2018 haft många gemensamma aktiviteter, som har varit mycket välbesökta, ibland har man till och med fått sätta streck och inte kunnat få med alla på grund av lokalproblem.

SPF Pärlan har fått gehör för flera av sina synpunkter. Trafiksituationen, Folktandvårdens placering och äldreboendets placering har varit frågor som väckt stort engagemang.

Styrelsen gavs ansvarsfrihet.

Ekonomin är mycket god och har skötts bra, man har nog varit till och med alltför försiktig med föreningens pengar.

Det påpekades från medlemmar att det var viktigt att föreningens insamlade medel också skulle användas till att möjliggöra trevliga aktiviteter för nu levande seniorer utan att det skulle innebära ytterligare ekonomiska utlägg för dessa.

Man informerade om Verksamhetsplan och Måldokument för 2019, de ligger också på föreningens hemsida.

Att rekrytera nya medlemmar, behålla medlemmarna och att öka påverkansmöjligheterna för alla är viktiga mål. För att uppnå dem är det viktigt med glada träffar och roliga aktiviteter där man också medmänskligt tar hand om varandra.

Ingen senior ska behöva vara ofrivilligt ensam.

Styrelsen består av Per Nilsson, omvald ordförande. Ledamöterna Lorentz Lundgren, kassör, Ulla Berg, Göran Stenlund, Ulf Bröjer, Martin Dahlin, sekreterare, Katrine Hellström.

Suppleanter är Carina Lidström, Berne Granberg, Sören Nilsson, Karl-Erik Sjöberg.

Revisorer är Kjell-Åke Larsson, Ulf Östman med Rolf Nilsson som suppleant.

Man utsåg representanter till olika grupper, bland andra Trafik, Lotteri, Resor, Fest, Friskvård, Bowling, Studier.

Rekryteringsansvar ligger på alla medlemmarna, där en Sverigelott utgör belöning för den som lyckas värva en ny medlem. Medlemmar deltar även i cirklar i Akrylmålning, Älvsbyn Då och Nu och en liten inledningskurs i Släktforskning i samarbete med Vuxenskolan.

Tillsammans med dem har SPF Pärlan tillgång till fina lokaler på Kyrkmalmen. Lokaler som kan användas för cirkelverksamhet, gemensamma träffar mm

De senaste åren har medlemstillströmningen glädjande nog varit ca 25 personer varje år, och det är fantastiskt roligt att se många nya ansikten på mötena.

Några av mer än 70-talet gäster

Avslutningsvis sjöng kören ett par sånger, det blev kaffe och kakor, och så dragning av lotterivinsterna.

Nästa möte, 12 mars, blir en berättarträff om träindustriutvecklingen i Piteå och framväxten av ett norrbottniskt skogsindustriföretag. Dit hälsas som vanligt alla välkomna, naturligtvis också icke-medlemmar!

Text och Foto: Inger Bostrom/SPF Seniorerna Pärlan

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.