Arne Müller föreläste

26 FEB 2019
Skrivet av :

Många Älvsby – och Pitebor kom för att lyssna på Arne Müller, fristående grävande journalist som noggrant följt gruvindustrin de sista tretton åren.

Med pedagogisk skicklighet rullade Arne ut en meterlång lista på dagens aktuella sällsynta metaller.

Med hjälp av projektanslag från Naturskyddsföreningen riksförening, gjorde det möjligt med en gemensam föreläsningsturné i Gällivare, Jokkmokk och Älvsbyn.

Arne är en flitigt anlitad föreläsare över hela landet som ger en balans i faktagranskning om vårt ökade behov av sällsynta metaller i den nya gröna tekniken som bilbatterier, sol – och vindkraft och övrig elektronik.

Det är en av vår viktigaste samhällsfråga vi står inför, när klimat- och miljöfrågorna oftast kolliderar med ett omättat metall behov.

Krafttag inom EU med styrmedel för batteri återvinning är brådskande, om inte Litiumbehovet enligt beräkning kommer att 15 dubblas till år 2050 enligt Världsbanken och med nuvarande tiotal gruvor ökas till 50 i antal fram till år 2030 i Sverige.

Pågående hållbarhetsarbete som planeras för alla EU länder

• Pantsystem för e- skrot, lättare att plocka ut komponenter.
• Över jordsgruvor och soptippar med återvinning av rest metaller, mindre energikrävande samtidigt minskar miljöskadligt avfall. Den sista tiden har visat att LKAB är en föregångare med att testa metall utvinning ur avfallet.
• Bilbatterier och skrotbilar skall återvinnas.
• Tydligare regelverk för återvinning som skall premieras.

Infrastruktur
• Byggmaterial övergång till annat material.
• Samhällsplaneringen skall utgå från människans bas behov av service för att undvika onödiga resor.
• Påverka din kommun att utöka kollektivtrafiken.

Vad kan vi göra själva:
• Se över antalet bilar hemma. Byta gärna över till en mindre, lättare bil när subventioner blir aktuellt Välj gärna en bränslesnål med förnybar energi.

Tänkvärt att en liten nytillverkad standardbil, har redan omsatt sju ton koldioxid vid tillverkningsprocessen.
Liknande gäller el- och hybridbilar, vilket tyvärr innebär att det minskade koldioxidutsläpp ur avgasröret “ätsupp” av tillverkningen.
• Eftersom antalet bilar fortsätter att öka kräver det krafttag för att nå miljömålen om ett halverat
koldioxidutsläpp till år 2050.

Sista boken om “elbilen och jakten på metallerna” beskriver Arne sina möten med näringslivets ledare, politiker, myndigheter och forskare.

I sin förmåga att se helheten föreslår han läsarna att syna alla företag om löften om ”hållbarhet och klimat”.

Regeringen Minerallag 2013 räcker inte till dagens kraftiga behov och “krockar” med markägare och olika näringar.

Vi fick en stort stöd, att fortsätta med vårt opinionsarbete som vi delar med andra miljögrupper i vårt land.

Det viktiga just nu är att uppmärksamma den slösaktiga hushållningen av ändliga metaller som pågår och nya riskfyllda gruvprojekt som inte är lösningen på klimat omställningen.

Nu fortsätter vi arbetet i vår studiecirkel med att utveckla ett material tillsammans med Miljögruppen för Pite älvdal och samverkan med Piteälvens vattenråd.

Ett stort tack till Fluxens kökspersonal med smörgåsbuffé i fina ljusa lokaler och Polarbröd för bygdemedel.

Text och Foto: Birgitta Seb-Olsson styrelsen Naturskyddsföreningen i Älvsbyn

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.