414:e Jokkmokks Marknad

06 FEB 2019
Skrivet av :

På torsdag invigs Jokkmokks Marknaden för 414:e gången i ordningen 7-8-9-februari.

Den har en lång historia och betraktas som en obruten tradition sedan 1600-talets början då fasta marknadsplatser, i närheten av samernas vintervisten, instiftades av den svenska kungamakten på båda sidor om Bottenviken.

Syftet var att stärka statens grepp om befolkningen i norr och driva in skatt, hålla laga ting och sprida Guds ord.

En marknad i lappmarken under den kallaste tiden på året hade många fördelar.

Samerna var samlade i sina vintervisten i skogsområden med vinterbete för renarna, och de frusna vattendragen blev utmärkta farleder för handelsmän, statstjänare och kyrkans män.

Även för många älvsbybor är Jokkmokks marknad en årlig tradition genom besök och handel.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.