Snömängder, Klass 1 varning

UPPDATERAD: Snövarningen är nu nedklassad till en Klass 1

Fakta:
Definition för Varning klass 1 snöfall:
Snöfall där det väntas 5 mm eller mer (i smält form) inom 6 timmar. Tidigt eller sent på säsongen kan varning utfärdas även vid mindre snömängder. Risk för halka på vägar. Om prognosen ändras till kraftigare snöfall med mer än 20 mm inom 12 timmar, alternativt 12 mm inom 12 timmar i kombination med frisk vind (över 8 m/s), uppdateras varningen till en högre varningsklass.

 

Tidigare: En Klass 2 varning för stora snömängder är utfärdad av SMHI under eftermiddagen och natten mot måndag.

Från eftermiddagen snöfall som fram till måndag morgon främst söder om Luleå kan ge 30-50 cm snö.

Närmast kusten dessutom blåsigt med ostlig eller nordostlig tidvis frisk vind.

Det fortsätter snöa även under måndagen men med avtagande intensitet.

Fakta:
Definition för Varning klass 2 stora snömängder: Snömängder där det väntas från 20 mm (i smält form) upp till 35 mm inom 12 timmar.

Medför stora trafikproblem. Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Om prognosen ändras till ännu kraftigare snöfall med 35 mm eller mer inom 12 timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass.

SMHI Varningar 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.