Hyperlokala medier i fokus under näringslivsfrukosten

23 JAN 2019
Skrivet av :

En stor del av årets första näringslivsfrukost ägnades åt Lottie Jangdal, adjunkt vid Mittuniversitets jounalistprogram och forskare.

Hon presenterade vad hon och hennes två kollegor Elisabeth Stùr och Asta Cepaite hittills kommit fram till i den mediaforskning de håller på med.

Men före det presenterade näringslivschefen Bengt Strandberg Älvsbyns nye ordförande i kommunstyrelsen tillika nytt kommunalråd, Tomas Egmark.

Tomas gjorde en kort presentation och meddelade att han ville lyfta fram företagen ännu mer under näringslivsfrukostarna och själv ta en nedtonad roll i de här sammanhangen.

Därefter lämnade han över ordet till morgonens första gäst som forskar på entreprenörskap i lokala medier på landsbygden.

Lottie Jangdal tog till orda och berättade att samtidigt som lokalredaktioner har lagts ner på löpande band blir medieföretagen större och mer centraliserade.

I deras forskning har de konstaterat att bilden ser lika ut i hela Sverige.

I de svarta hål som skapas på mediakartan dyker lokala nyhetsmedier upp som försöker fylla hålen.

Hittills har det blivit 75 stycken och de är samtliga digitala, eller finns enbart på internet.

Enligt jordbruksverket finns fyra sätt att definiera kommuner ur ett befolkningstäthetperspektiv: Storstad, stad, landsbygd och glesbygd.

Av Sveriges 290 kommuner definieras 47 som storstadsområden, 47 som stadsområden, 164 som landsbygdskommuner, 33 som glesbygd.

En tredjedel av befolkningen bor på landsbygden.

Av de 75 lokala medier som Lottie Jangdal och hennes forskarkollegor kunnat definiera så finns fyra stycken i glesbygdskommuner. 22 ligger i landsbygd.

En av de hyperlokala medierna som besökts vid flera tillfällen och forskas på är den lokala webbtidningen Älvsbyn Just Nu (www.alvsbynews.se)

En av de stora frågor som forskningen ska försöka besvara är:

När demokratin hotas – kan hyperlokala medier fylla de svarta hålen på mediekartan? Med hyperlokal menas media som enbart verkar lokalt.

– En sådan här studie har aldrig gjorts i Sverige tidigare. Vi vill se hur entreprenörskompetensen på landsbygden kan hjälpa medieindustrin, och vad som händer på de ställen där det har blivit svarta hål, så kallad medieskugga, säger Lottie Jangdal.

Vem bevakar viktiga frågor när inte tidningen finns kvar på den lokala scenen? Och hur påverkar det demokratin?

Det här är några av de frågor som forskningen ska försöka besvara.

Länsstyrelsen informerade

Karin Strand, Länsstyrelsen berättade att det fortfarande finns pengar att söka för verksamma utanför centralorten.

Nytt digitalt presentkort

Ola Granberg, köpmannaföreningen, tog till orda och berättade om föreningens nya presentkort, ett digitalt som lanseras nu i februari. Presentkortet har en livslängd på två år och är påfyllningsbart vilket också förlänger livslängden på kortet.

Digitala arenan

Christer Lundström It-byn gav senaste nytt om den digitala arenan, men än så länge är det en bit kvar innan den kan realiseras.

Text: Lars-Eric Lundberg

Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Tidigare Lokalredaktör för NSD i Älvsbyn. Därefter datatekniker och nu personlig assistent som väntar på Pension