Förintelsens minnesdag

26 JAN 2019
Skrivet av :

På söndagen uppmärksammas förintelsens i Älvsby kyrka kl 11.00.

Gudstjänst med nattvard, Anna-Karin Thorngren Bergman, tema Förintelsens minnesdag.

Matilda Wiklund från Älvsby folkhögskola medverkar och i församlingsgården finns en mini-utställning om förintelsen.

Utställningen kommer att hänga uppe under ett par veckor och en likadan finns även på folkhögskolan.

Ett av de krematorier i Birkenau som Nazisterna sprängde i januari 1945 när sovjetiska armén var nära. FOTO: Matilda Wiklund

Historiens bakgård i Auschwitz. FOTO: Matilda Wiklund

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.