Flera Älgpåkörningar under måndagen

Strax efter kl.16 på måndagen kolliderade en personbil med en Älg längs Lv 660 vid Manjärv.

Inga personskador har uppstått.

Älgen lämnade platsen och det är oklart om den skadades.

En eftersöksjägare har kallats ut för att spåra och kontrollera den.

 

Senare vid 17 tiden kolliderade en personbil med en Älg längs Lv 661 vid Sörstrand väster om Vidsel.

Inga personskador har uppstått.

Älgen lämnade platsen och det är oklart om den skadades.

En eftersöksjägare har kallats ut för att spåra och kontrollera den.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.