Lokalt kollektivavtal avslutas

De lokala kollektivavtal inom Socialtjänstens verksamhetsområden avslutades förra veckan.

HR-chef Anna-Karin Andersson och socialchef Hans Nyberg berätta här om sin syn på det avslutade kollektivavtal inom Socialtjänsten.

Socialchef Hans Nyberg

Lokalt kollektivavtal avslutas

Det var i tisdags som parterna beslutade att avsluta förhandlingarna som pågått sedan i januari 2018.

Älvsbyns kommun och Kommunal har försökt att nå en ny överenskommelse om flexibla scheman för personal som arbetar inom Socialtjänstens verksamhetsområden.

-Vi arbetade in i det sista för att vi skulle kunna enas om ett nytt avtal, men vi stod helt enkelt för långt ifrån varandra.

Förhandlingsprocessen har tagit lång tid och jag kan förstå om det skapat en del frustration ute i verksamheterna, säger HR-chef Anna-Karin Andersson.

Att man inte nått en lokal överenskommelse innebär att man framledes kommer tillämpa centralt kollektivavtal fullt ut.

Arbetsgivare och Kommunal är dock eniga om att en omställningstid är nödvändig för att kommunens verksamheter ska ges förutsättningar att ställa om.

-Det känns bra att vi är överens med Kommunal i den frågan, vi vill att omställningen ska bli så smidig som möjligt för våra anställda, säger socialchef Hans Nyberg.

Socialchef Hans Nyberg vill dock vara tydlig med att möjligheten till flexibla scheman fortfarande är aktuellt.

-Vår ambition är att våra anställda även fortsättningsvis ska vara delaktiga i schemaprocessen genom att lägga ett eget schemaförslag.

Vi vet att det är en viktig fråga för många av våra anställda, säger Hans Nyberg

-Att våra anställda ges möjlighet till inflytande och delaktighet i schemaläggningen är en hög prioritet för oss som arbetsgivare, det ligger även helt i linje med hur vi som arbetsgivare vill att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara i våra verksamheter, säger Anna-Karin Andersson.Den omställningstid som parterna enats om löper ut den 25 mars 2019. Under den tiden förs en dialog med Kommunal på lokal nivå.

-Exakt vilka förändringar som kommer är svårt att svara på i dagsläget.

Nu påbörjar vi ett intensivt arbete för att ställa om och anpassa oss efter de nya förutsättningarna, säger Hans Nyberg.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.