Kommunfullmäktige

TV: Här kan du se måndagens Kommunfullmäktige den 10 december med val av KSO, Kommunalråd m.m.

Ärenden:

00:00:30 Upprop
00:01:55 Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
00:03:57 Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor
00:07:49 Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag
00:09:35 Regler för inkallande av ersättare 2019-2022
00:10:54 Val av revisorer för mandatperioden 2019-2022
00:31:59 Val av nämnder och styrelser m m, mandatperioden 2019-2022

Totaltid 1.45.43

Direktlänk YOUTUBE

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.