Bränder är vanligast runt jul

23 DEC 2018
Skrivet av :

De flesta bränder i svenska bostäder som orsakas av levande ljus sker mellan december och februari.

Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest fjärde advent.

Vid tredje advent är brandtillbud i adventsljusstakar extra vanliga.

Då har de första ljusen redan brunnit ner ett stycke samtidigt som vaksamheten blivit mindre.

Det räcker med en kortare glömska för att branden ska vara ett faktum.

Fakta:
Sett över hela året är levande ljus den vanligaste brandorsaken och i december sker fyrtio procent av årets ljusbränder.
Den näst vanligaste orsaken till brand i svenska hus och lägenheter är spisen och ugnen, som står för var femte brand.
Den tredje vanligaste orsaken är elfel.

Läs mer här !

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.