Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 10 december 2018 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

♦ Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag
♦ Regler för inkallande av ersättare 2019-2022
♦ Val av revisorer för mandatperioden 2019-2022
♦ Val av nämnder och styrelser m m, mandatperioden 2019-2022

Hämta som PDF kfannonslista101118

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.