Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

19 NOV 2018
Skrivet av :

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 26 november 2018 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor
– Älvsbyns kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Lands-tings kongress 2019
♦ Val av kommunfullmäktiges presidium 2019-2022
♦ Val av kommunfullmäktiges valberedning 2019-2022
♦ Delgivningar KF 2018-11-26
♦ Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2019-2021
♦ Sammanträdesplan KF, KS och KFTG
♦ Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelse 2019-2022
♦ Motion (L) nytänk lärarnas arbetsuppgifter-mindre stress-mer tid över till undervisning
♦ Motion (kd) införande av barnskötartjänster
♦ Motion (kd) införande av sjukvårdsbiträdestjänster
♦ Motion (sd) politiken bör ta ansvar om äldres boendebehov och nybygge av SÄBO
♦ Motion (c) förenklad uppföljning i årsredovisning
♦ Motion (L) insyn på riktigt
♦ Riktlinje för partistöd
♦ ”6-19-kortet” – Regionala kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken i Norrbotten AB
♦ Systematiskt kvalitetsarbete inom skolan (SKA)
♦ Taxa för Kanis skidanläggning 2019
_____
KOMMUNFULLMÄKTIGE

(Som PDF kfannonslista (1)

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.