Framtiden är grön

23 NOV 2018
Skrivet av :

Familjen Ågren har ett stort intresse för djur och natur. Gården i Vitberget införskaffades 2002 med drömmen att få börja odla och leva ett liv nära och av naturen. Idag är gården i Vitberget ett levande lantbruk med fjällkor, får, höns och biodling.

Hur ska jord- och skogsbruket möta det förändrade klimatet – och än viktigare – hur kan det bidra till minskade klimatutsläpp? Det är en av programpunkterna när LRF Västerbotten bjuder in sina medlemmar till en dag med namnet ”Framtiden är grön!” i dag den 23/11 i Skellefteå. Här kommer även internationella och svenska livsmedelstrender att sättas under lupp.

Cirka 90 lantbrukare från Norrbotten och Västerbotten kommer till evenemanget där sju olika föreläsare berättar om det framtida jord- och skogsbruket ur olika aspekter. Med sommarens extremtorka, som drabbade lantbruket hårt, är seminariet om klimatförändringar extra aktuellt. Det hålls av Johan Litsmark, naturskadespecialist vid Länsförsäkringar.

– Lantbruket har en nyckelroll i att lösa många av de utmaningar mänskligheten står inför i klimatfrågan. Det öppnar många möjligheter i de gröna näringarna. Norra Sverige har goda förutsättningar, men globalt sett är läget mycket allvarligt, säger Johan Litsmark.

Ett annat seminarium rör nuvarande och framtida livsmedelstrender, som hålls av Lovisa Madås, AGFO. Hon kommer bl a spana kring ungdomars syn på mat och nya sätt att handla mat där upplevelsen är central.
– Jag kommer ta med publiken både till den cellbaserade köttvärlden i labben runt om i världen, och till de mer lokala hantverksprodukterna. Intresset för hälsa och mat som identitetsmarkör är stort. Utmärkt läge för Västerbotten som Sveriges ”bärrike”, säger Lovisa Madås.

På fredag kommer åhörarna även att kunna ta del av föreläsningar om branschens digitalisering, framtidens skogsmarknad, dagens ungdomsgeneration, jordbruks- och näringspolitik samt skogspolitik. LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström är moderator, och även LRFs förbundsordförande Palle Borgström medverkar.
Dagen avslutas med en framtidsdialog med Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten, Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten, Linda Långström, LRF Ungdomen Västerbotten och Erik Johansson, LRF Ungdomen Norrbotten.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.