Business Sweden besökte näringslivsfrukosten

22 NOV 2018
Skrivet av :

Som vanligt ett späckat program vid fredagens näringslivsfrukost som avhandlade allt från exportsamverkan till närodlad potatis från Hällan.

Erik Hagenrud, Business Sweden

Bengt Strandberg, näringslivschef hälsade välkommen och lämnade sedan över ord och bild till Erik Hagenrud , Business Sweden.

Han presenterade idén om ”En dörr ut”.

Tanken är att för den som vill ut på den internationella scenen så finns det idag många att vända sig till. Bland andra Norrbottens Handelskammare, Almi, IUC Norr, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Enterprise Europé Network via LTU Business.

Genom Exportsamverkan Norrbotten får du träffa experter på export från olika organisationer som på olika sätt kan hjälpa dig som företagare med rådgivning, utbildning och kontakter.

De stödjer företag som vill börja exportera eller vill utöka sin marknad.

Grundtesen är att man ska kunna vända sig till en av dem och de lotsar sedan vidare och hjälper till ut i världen.

Samhällsplanering

Erik Isaksson och Sofia Lundberg

Erik Isaksson och Sofia Lundberg, samhällsplanerare på kommunen är några som försöker skåda in i framtiden för vår kommun.

Ett av målen är 10 000 innevånare fram till 2030.

Vad kommer att behövas för att nå dit i form av detaljplanering både inom centralorten men även ut till byarna.

I Vidsel finns mark till företagsetablering norr om det befintliga industriområdet och hur det framtida Vistträsk ska se ut har man börjat titta på.

Vidare finns det ett antal planer från 50-talet som behöver uppdateras till modern tid.

I den nya översiktsplanen pekar kommunen ut så kallade LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Där pekas de vattendrag ut där man kan tänka sig framtida bebyggelse för bland annat fritid och rekreation.

Den ska fastställas våren 2019.

Unga företagare

Anna-Lena Sjöholm från Gymnasiet presenterade årets Unga företagare, en verkligt idérik skara som lovar gott inför framtiden.

De fick själva presentera sig och sina affärsplaner.

Mängder av nya idéer ska prövas både frakt och grafisk design.

Men även rent hantverk och andra områden.

Sist ut blev ortens potatisodlare som påpekade att nu finns närodlad potatis att tillgå i ortens livsmedelsbutiker.

Bengt Strandberg tackade avslutningsvis för intresset med orden:

– Glöm inte att mingla med varandra.

Text: Lars-Erik Lundberg. Bild: Sterling Nilsson.

Om Skribenten
Tidigare Lokalredaktör för NSD i Älvsbyn. Därefter datatekniker och nu personlig assistent som väntar på Pension