Strategi för Näringslivet i Älvsbyn

Under två dagar har näringslivskontoret i Älvsbyn samlat trettiotalet företagare och politiker på Storforsen Hotell för att lägga upp ny strategier till ett nytt näringslivsprogram.

Under ledning av moderatorerna Kajsa Fasth/Fasth Ad Wise AB och Peter Eriksson/Nordtoppe AB, har intensiva samtal och grupparbeten förts om hur näringslivet kan och skall utvecklas i Älvsbyn.

Helena Öhlund KS ordförande hälsade alla välkomna och var glad att se den uppslutning som företagarna i Älvsbyn visar, för sitt näringsliv.

Det slutliga arbetet skall mynna ut i en verksamhetsplan/näringslivsprogram som Näringslivskontoret skall utarbeta klart under första kvartalet 2019 och framläggas för kommunstyrelse – fullmäktige under början av 2019.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.