Kunglig bekräftelse av Polarbröd

Karin Bodin med krögarkungen Carl Jan Granqvist.

Under torsdagen anordnade Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien symposiet och jubileet: Svensk Gastronomi.
En Global Succé på Stockholms Slott för 150 inbjudna gäster. På plats deltog och talade Polarbröds koncern-VD Karin Bodin om Polarbröds export.

De 150 gästerna, inbjudna av H.M.K Carl XVI Gustaf, bestod av ett tvärsnitt inom svenskt samhälle med anknytning till gastronomi och måltid. Bland annat representanter från svensk primärproduktion av livsmedel, livsmedelsindustri, grossist och dagligvaruhandel, besöksnäring, akademier och lärosäten med anknytning till måltid och gastronomisk forskning, branschorganisationer, myndigheter med anknytning till upplevelseindustrin deltog.

Bland talarna från näringslivet fanns också Kathrine Löfberg från Löfbergs, Magnus Dafgård från Dafgårds och Anna Malmhake, VD på The Absolut Company.

– Det känns väldigt hedrande att vara utvald att ge exempel på framgångsrika svenska exportföretag inom livsmedel. Vi satsar på att förena våra hållbara processer med smarta exportsatsningar med fokus 2019 på Norge, Finland Tyskand, Baltikum och Storbritannien, säger Karin Bodin, koncern-VD på Polarbrödsgruppen.

Symposiet, som var Gastronomiska Akademiens 60-årsjubileum, är ett av flera som anordnas vid Kungliga slottet/Kungliga Operan/universitetet och arrangeras tillsammans med måltidsforskare från lärosätena tillsammans med ledamöter i Gastronomiska Akademien/Måltidsakademien. Med dessa seminarier vill Gastronomiska Akademien/Måltidsakademien tydliggöra sitt engagemang för forskning kring gastronomi/måltid samt verka för folkbildning kring svensk gastronomi.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.