Medieforskning med Älvsbyn i fokus

26 SEP 2018
Skrivet av :

Under tre dagar har Lottie Jangdal från Mittuniversitetet i Sundsvall funnits på plats i Älvsbyn.


– Vi kommer att följa entreprenörer som startat lokala nyhetsförmedlingar och genom intervjuer och observationer på plats se hur de arbetar.

I en annan delstudie kommer vi genom aktionsforskning själva starta och driva nyhets- och informationsbyråer för att sedan utifrån dessa erfarenheter ta fram strategier och modeller för framtida entreprenörskap i lokala medier på landsbygden.

Lyssa nedan på Poden hur besöket hos Älvsbyn Just Nu blev.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.