Livsfarliga överträdelser

13 SEP 2018
Skrivet av :

Under senaste månaden har åter igen antalet överträdelser av förbud inom Bodens södra skjutfält duggat tätt.

Karta över Bodens Södra Övning och Skjutfält

Bara under augusti har inte mindre än fyra överträdelser skett mitt under skarpskjutningar på Försvarsmaktens södra skjutfält i Boden.

 

Vid två tillfällen har ensamma personer tagit sig in på området, vid ett tillfälle en svamplockare och vid det fjärde tillfället två motorcyklister.

Under ett antal år har det varit möjligt att gena eller strosa fritt genom det militära övningsfält utan att egentligen fundera över om det är farligt.

Men nu varnar regementet allmänheten för att det kan ske livsfarliga tillbud.

Och all uppmanar att uppmärksamma varningsskyltarna och anslag innan tillträde.

Det finns kartor, varningstavlor, bommar och skyltning längs gränserna som innebär att man är skyldig att ta del av varningsanslag.

Om man bryter mot dessa varningar eller visstas på skutfältet då det pågår övning från 1 juli 2018, så är det skärpta straff med böter vid överträdelser av dessa förbud inom skutfält.

Det är livsfarligt!

Man kan hamna i skottlinjen och bli träffad, påkörd av en 60 ton tung stridsvagn o.s.v.

Det är inte med flit man tänker ”vi struntar i avspärrningarna” utan att man helt enkelt inte tänker sig för.

Sedan årets början återinfördes värnplikten så då ökar antalet övningar och avstängningar av fältet.

Det är extra viktigt att ta del av varningar och avspärrningar.

Det handlar mycket om bristen på respekt, för sitt eget liv och därför att man inte inser faran i det hela.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.