Skogsbränder i Norrbotten

24 JUL 2018
Skrivet av :

Följ Länsstyrelsen i Norrbottens län och det
Aktuella läge gällande skogsbränder i Norrbotten.

Sidan uppdateras dagligen vid 10 tiden.

För Hela landet från Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB)

MSB vädjar: ”Respektera eldningsförbudet”

Trots eldningsförbud har polisen bötfällt flera personer som brutit mot eldningsförbudet.

Nu kommer MSB gå ut med ett nytt viktigt meddelande till allmänheten om riskerna.

– Läget är extremt allvarligt och vi kommer gå ut med ett VMA för att uppmana allmänheten att ta stort ansvar och följa eldningsförbudet, säger Britta Ramberg, MSB:s operativa chef för bränderna.

Det råder eldningsförbud i hela landet.

Trots torkan och den höga brandrisken i markerna bryter fortfarande personer mot eldningsförbudet.

Igår ryckte polisen ut till frilufsområdet Ånnaboda i Örebro där tre män vägrade sluta grilla trots tillsägelser från förbipasserande.

Polisen hällde helt sonika ut en spann vatten på grillplatsen.

Eldningsförbud innebär att man inte får tända eld någonstans utomhus förutom i trädgårdsgrill i sin egen trädgård.

”Ta stort ansvar och följ eldningsförbudet”

Under måndagen kommer Myndigheten för samhällskydd och beredskap att gå ut med ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, i form av ett myndighetsbeslut.

– Läget är extremt allvarligt och MSB kommer att gå ut med ett VMA i form av ett myndighetsmeddelande.

Vi uppmanar allmänheten att ta ett stort ansvar och följa de eldningsförbud som finns och i möjligaste mån hålla sig informerad via kommunen och krisinformation.se, säger Brita Ramberg, under en presskonferens på förmiddagen.

 

Myndighetsmeddelande 23 juli från Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB)

Myndighetsmeddelande:

Det torra och varma vädret fortsätter i stort sett hela landet. Brandrisken når under veckan extrema nivåer.

Fyra kritiska skogsbränder pågår och risken för fler är mycket hög, särskilt i södra delen av landet och i Mälardalen.

Skogsbränder måste i det här läget bekämpas tidigt. En liten gnista kan snabbt sprida sig och få allvarliga konsekvenser.

Läget är extremt allvarligt.

MSB uppmanar alla att ta ansvar och följa lokala eldningsförbud.

Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig.

 

Håll dig informerad

Du kan ta del av information om eldningsförbud på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser. Norrbotten

På MSB:s webbplats dinsäkerhet.se finns information om brandrisk och eldning.

På webbplatsen Krisinformation.se, som drivs av MSB, kan allmänheten ta del av råd och aktuell information om händelser och kriser från myndigheter lokalt, regionalt och nationellt.

Läs mer brandrisk och eldning på dinsäkerhet.se 

Ta del av myndigheters information på krisinformation.se

Brandriskprognoser. 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.