Marscherar genom Älvsbyn till förmån för Sveriges veteraner

27 JUL 2018
Skrivet av :

Många svenska militärer har gjort insatser i krigsdrabbade länder för att hitta fredliga lösningar. Men det finns veteraner som skadats. Några har mist livet. Därför marscherar ett stort antal veteraner genom Sverige för att samla in pengar till drabbade och anhöriga. På lördag har turen kommit till Älvsbyn.

”Veteranmarschen genomförs för att uppmärksamma och hedra Sveriges alla civila och militära veteraner och även deras anhöriga. Marschen är INTE en protestmanifestation, eller en plats för politiska budskap, och den tar inte ställning för eller emot krig, Försvarsmakten eller insats/mission”, skriver organisationen på sin hemsida.

Initiativtagare är L-G Nyholm, stolt veteran.
”Att marschen skulle bli den enorma succé som den blev kunde jag förstås aldrig ha annat”, skriver han på hemsidan.

Veteranmarschen började började i Ystad 2013. Varje sommar har nya delar av landet betats av. I år avslutas marschen vid Treriksröset.

Gula Bandet säljs till förmån för Sveriges alla veteraner och deras anhöriga. Intäkterna går till kamrathjälpen.

>> Ge en gåva till Veteranmarschens insamling 2018 <<

Kamrathjälpen
Kamrathjälpen ger bl.a. stöd till resor åt veteraner som behöver söka specialistvård, men även till olika hjälpmedel, återresor till insatsområden samt ekonomiskt stöd vid andra svårigheter. Det senaste året har även Veteranmarschen gett stöd till ett stort antal veteraner och dess resor till en PTSD-studie (posttraumatiskt stressyndrom) och följande behandling. Även i ett utdraget ärende hos Försäkringskassan hjälp en veteran med mindre skulder.

Kamrathjälpen stöttar veteraner och deras familjer när ekonomin sviktar efter insatser. Pengarna är ett komplement till allmänna försäkringar och det sociala skyddsnätet. Förra året kom det genom Gula Bandet och donationer in över 500 000 kr till Kamrathjälpen.

Program för Älvsbyn:
Fordonstransport mot Älvsbyn: kl.12:30
Uppsamlingsplats Älvsbyn: kl. 14:00 Korsningen väg 94/Industrileden

Inmarsch Älvsbyn: 8,5km
Följ Industrileden som övergår i Övrabyvägen, ta höger in på Nyvägen, höger till Spontongatan, vänster på Spontongatan, höger på Stryckselgatan, vänster på Altunavägen som övergår till Stationsgatan, rakt fram på Västermalmsvägen, vänster in på G/C-väg till Vetegatan, höger på Stationsgatan, vänster på Älvåkersgatan, vänster på Medborgargatan, vänster på Nyvägen, höger in på Storgatan fram till Östermalmsvägen.
>> Google karta etapp 3 <<

Uppsamlingsplats: kl.16:00, parkeringen vid Älvsby IF på Parkgatan.
Ceremoni: kl.16:15 vid kommunhuset.

Utmarsch Älvsbyn: Följ Gammelvägen ut till väg 94, 1,5 km
>> Google karta etapp 4 <<

Fordonstransport mot Boden, Garnisonen: kl.17:00

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.