Framtidens uthålliga försörjning

Under måndagen var Polarbröd på plats i Almedalen och samtalade om hur en försörjning måste fungera inom planetens gränser för att vara långsiktigt uthållig.

Den livsviktiga matförsörjningen är inte hållbar idag, men framsteg görs på många håll.

Tillsammans med aktörer från branschen diskuterades vad vi tillsammans behöver göra för att öka tempot i omställningen.

Seminariet där ett antal branschkollegor deltog följdes av en lunch där diskussionerna fortsatte.

Vi kan konstatera att det finns ett stort engagemang kring framtidens jordbruk och omställningen till en hållbar livsmedelsförsörjning.

Det är och måste vara intressant för både kommersiella aktörer och beslutsfattare.

– Det känns hoppfullt att så många vill vara med och skapa morgondagens hållbara livsmedelsförsörjning.

Tillsammans kan vi göra det, säger Carina Roos, Polarbröds Stabs- och hållbarhetschef.

Alla var eniga om vikten av att samarbeta och dela kunskaper.

En fråga som väcktes på flera håll var debatten kring märkningar av livsmedel och hur vi ska förhålla oss till dem.

Hur mycket hjälper märkningarna oss? Som aktörer i livsmedelsbranschen behöver vi fundera på om dagens märkningar behöver kompletteras.

Många produkter innehåller såväl ekologiska som KRAV-märkta råvaror men når ändå inte kriterierna för att få en märkning.

Enighet råder om att vi på många områden behöver göra det enkelt för konsumenten att göra mer hållbara val.

Diskussionerna var livliga och nya kontakter knöts.

Polarbröd ser fram emot att fortsätta diskussionerna och tackar för ett engagerat deltagande från alla gäster.

Under seminariet och lunchen deltog representanter från bland annat Arla, Axfood, KRAV, Lidl, Martin & Servera, Menigo, Rosendals Trädgård, SBFI och VegMe.

Källa: PRESSMEDDELANDE

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.