Förenklar väg till att skaffa foder

Länsstyrelsen i Norrbotten förenklar nu för bönderna p.g.a torkan.


Man behöver inte längre ansöka om dispens för att skörda på mark i träda före den 1 augusti.

Den som är stödberättigad kan alltså skörda redan nu utan att få avdrag på stödet.

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Läs mer här ! 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.