EXTRA ! Eldningsförbud i hela Norrbottens län

Det råder eldningsförbud i Norrbottens län från och med 16 juli klockan 16.00.

Eldningsförbudet gäller för all eldning utomhus med undantag från i förväg iordningställda grillplatser eller utegrillar i trädgårdar.

Det torra och varma vädret gör att det blir extremt torrt i skog och mark.

Därför har Länsstyrelsen i Norrbotten i samråd med de kommunala räddningstjänsterna tagit beslut om eldningsförbud i länet från och med 16 juli klockan 16.00 och tillsvidare, dock längst till och med 16 augusti.

Behov av eldningsförbud utvärderas löpande utifrån SMHI:s brandriskprognos.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld såväl i skog, mark som på villatomter fram till dess att förbudet är upphävt. Grillning med grillkol och briketter är dock tillåten i ”för ändamålet framtagna grillar” och särskilt iordningställda grillplatser i sten, betong eller liknande under förutsättning att försiktighet iakttas. Engångsgrillar är inte en säker grillplats och ska därför inte användas.

När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att elda på platser utformade så att elden inte kan sprida sig. Detta gäller alla typer av eldhärdar (grillar, eldstäder, campingkök eller motsvarande), dessa ska vara placerade på ett eldsäkert underlag (sten, sandmark eller liknande).

Var även försiktig med cigarettfimpar och till exempel verktyg som kan slå gnistor.

Länsstyrelsen följer SMHI:s brandriskprognoser och samverkar kontinuerligt med berörda kommuner.

Vänd dig till den kommun där du bor eller befinner dig för aktuell information.

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att inte röka i skog och mark
  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Det här kan du göra om du upptäcker en brand

  1. Varna andra som kan hotas av branden.
  2. Flytta dig till en säker plats.
  3. Larma genom att ringa 112.
  4. Släck om du kan.

Hemsida

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.