Tomtgränserna i Vistträsk kontrolleras

12 JUN 2018
Skrivet av :

I veckan påbörjar Lantmäteriet arbetet med att säkerställa fastighetsgränserna i Vistträsk inför detaljplanen som ska påbörjas för byn. Detta innebär att det under sommaren kan vara personer inne på gårdarna för att leta gränspinnar, rågångar och rösen.

De gränser som representeras i datasystemen är inte säkerställda. Detta måste göras innan den nya detaljplanen för byn påbörjas. För kännedom innebär arbetet att det under några veckor framåt kan komma att vara folk (troligen bara en person) som letar gränsmarkeringar. Annons om aktiviteterna kommer också att publiceras i Älvsbybygdens annonsblad.

På länken nedan kan du se exempel på olika typer av gränsmarkeringar:

Informationsbrev Sid_2

Den nuvarande detaljplanen för Vistträsk fastställdes 1955. Den aktuella planen har än så länge fungerat bra. Men i och med planerna för en gruva i Laver har Älvsbyns kommun påbörjat arbetet med att upprätta en ny detaljplan och eventuellt revidera den gamla planen. Blir gruvbrytningen verklighet ligger Vistträsk strategiskt till och kan därför bli extra intressant, både vad gäller bostäder och industrifastigheter. Blir  inte Lavergruvan av finns ändå möjlighet för Vistträsk att utvidgas.

En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer markanvändningen i ett samhälle. Exempelvis var det går bra att bygga bostäder, placera vägar och var industrier får uppföras. Det är även i detaljplanen som byggrätter regleras. När en detaljplan upprättas sker kontakt med de berörda medborgarna och myndigheterna genom samråd, där alla berörda har chans att yttra sig i frågan. När planen är klar skickas den vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Läs en mer utförlig intervju med Helena Öhlund, kommunalråd, och Erik Isaksson, ny stadsplanerare på Älvsbyns kommun, genom att klicka här…

Källa: www.alvsbyn.se

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.